Liberec

Liberecko - Rochlice a Vesec: zaniklá a přeměněná městská industriální krajina

Charakteristika krajinného rázu | Přeměněná městská industriální krajina Liberecka

Současný krajinný rázVýznam charakteristik krajinného rázu | Fotogalerie

Zdeněk Lipský

Řešené území v jihovýchodní části Liberce představuje typ městské a příměstské krajiny, která prodělala výraznou změnu a transformaci krajiny industriální na krajinu obytnou. Textilní továrny byly soustředěné v údolí podél toku Lužické Nisy. Od poloviny 20. století docházelo k postupnému útlumu a po roce 1990 k úplnému zániku textilní průmyslové výroby. Tovární objekty v údolí Nisy však zůstaly součástí industriálního dědictví a utvářejí krajinný ráz liberecké městské krajiny.

Za socialismu zde vzniklo největší liberecké panelové sídliště Rochlice, které bylo po roce 1990 doplněno o další bytové domy. Vznikla tu nová nákupní střediska, komunikace a zařízení služeb. V Rochlici je tak jasný posun funkce a rázu městské krajiny na jižním okraji liberecké aglomerace od funkce výrobní k funkci obytné a obslužné. V sousedním Vesci se na okraji Liberce rozšířila zástavba rodinných domů, které zastavěly původně zemědělskou půdu. Krajina zde má více venkovský ráz, přechází do lesů Maršovické vrchoviny, která již patří k Jizerským horám.

K posílení sportovně rekreační funkce příměstské krajiny a zvýšení její atraktivity přispělo i vybudování areálu běžeckých tratí pro mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009.