Liberec

Místa paměti a paměťové instituce

Martina Tůmová

Paměťové instituce uchovávají a předávají informace o minulosti a proměnách místní krajiny. Zahrnují primárně muzea nebo samostatné stálé expozice, v širším významu pak archivy a sbírky, které obsahují a spravují související archivní dokumenty. Zejména muzea pak lze definovat jako instituce, které získávají, uchovávají a zkoumají; zprostředkují a vystavují hmotné doklady o člověku a jeho prostředí za účelem studia, výchovy a potěšení (více viz Dolák 2013; Šobáňová 2012; Matero 2008).

Cíle

S využitím příkladu muzejních expozic vytvořit základní přehled a typologii paměťových institucí, které se nacházejí v širších hranicích zájmového území nebo se ve svých expozicích k zájmovému území vztahují.

Data a metody

Seznam paměťových institucí byl vytvořen zejména na základě rešerše elektronických informačních zdrojů. Z tohoto důvodu jej není možné považovat za zcela kompletní (existuje mnoho zejména soukromých sbírek, které se prostřednictvím internetu téměř neprezentují), avšak pro naplnění cílů projektu jej lze považovat za dostatečně validní.

V první fázi byla vytvořena databáze lokálních expozic vycházející z informací o českých muzeích poskytovaných Asociací muzeí a galerií ČR. Získané údaje byly dále doplněny informacemi dostupnými z popularizačních webových projektů „Do muzea!“ a „Muzeum.cz“. Ve druhé fázi byly expozice vyhledávány podle hlavních lokalit v zájmových územích, tedy podle větších měst s více než tisíci obyvateli. Výsledná databáze obsahuje bližší informace k jednotlivým paměťovým institucím – adresu, GPS lokalizaci, odkaz na web instituce.

Paměťové instituce (muzea a jednotlivé expozice) byly poté analyzovány s ohledem na zaměření expozic a sbírek, které jsou v nich uloženy a prezentovány veřejnosti. Expozice byly rozděleny do dvou základních kategorií:

  1. podle vztahu k přeměně krajiny v zájmovém území (v mapě vyjádřeny sklonem mapové značky) na ty, které:
  • se přímo vztahují k zájmovému území a prezentují minulost a proměny místní krajiny v zájmovém území;
  • nepřímo, resp. pouze volně, prezentují minulost a proměny krajiny v zájmovém území (např. městská muzea, neprezentují konkrétní proměnu krajiny).
  1. podle měřítkové úrovně (v mapě vyjádřeny velikostní mapové značky) na ty, které představují: 
  • instituce lokálního významu;
  • instituce regionálního významu.

V posledním kroku byly sbírky a expozice charakterizovány z obsahového hlediska a zaměření. Mapové značky pomocí barev zachycují maximálně tři nejtypičtější témata, kterým se expozice věnují.

 

Mapa: Muzejní expozice v zájmovém území Liberecko

Liberecko

 

Tabulka: Přehled expozic zobrazených na mapě zájmového území

Lokalita

Název expozice

Webové stránky muzea / expozice

Liberec

8. Technické muzeum Liberec

https://www.tmliberec.cz

9. Severočeské muzeum v Liberci

http://www.muzeumlb.cz

11. Rodný dům Ferdinanda Porscheho

http://muzeum.skoda-auto.cz

10. Automuzeum Vratislavice

http://www.automuzeum-liberec.cz

7. Muzeum papírové krásy

http://papirovakrasa.wgz.cz

Jablonec nad Nisou

14. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

http://www.msb-jablonec.cz

13. Muzeum Jizerských hor – Ekocentrum ČSOP Jizerka

http://www.csopjizerka.cz

15. Muzeum hraček

http://www.muzeum-hracek-jablonec.cz

16. Mačkárna skla Korálek

https://www.region-jizerskehory.cz/turisticke-zajimavosti/muzea-v-oblasti-jizerske-hory/historicka-mackarna-koralek

12. GB BEADS ˗ muzeum korálků

https://www.gbkoralky.cz/cz/hlavni-menu/muzeum

Chrastava

4. Městské muzeum a infocentrum Chrastava

http://www.chrastava.cz/muzeum/cesky/mestm.htm

3. Muzeum historické hasičské techniky

http://www.chrastava.cz/muzeum/cesky/hasm.htm

5. Führichův dům

http://www.chrastava.cz/muzeum/cesky/fhaus.htm

6. Středověký dvorec Curia Vítkov

https://www.curiavitkov.cz

Bílý Kostel nad Nisou

Minimuzeum másla

https://minimuzeum.webnode.cz

Kryštofovo Údolí

1. Muzeum betlémů Kryštofovo údolí

http://www.orloj-betlemy-chaloupka.cz

2. Dům řemesel

https://www.krystofovoudoli.eu/turisticke-informace/informace-sluzby/dum-remesel

Světlá pod Ještědem

Muzeum horské služby

nemá webové stránky

Bedřichov

Kristiánov ˗ Liščí bouda

http://www.msb-jablonec.cz

Josefův Důl

Muzeum místní historie Josefův Důl

http://josefuvdul.eu/infocentrum/muzeum

Lučany nad Nisou

Automoto museum Lučany

http://www.automoto-museum.cz

Rychnov u Jablonce nad Nisou

Městské muzeum Rychnov u Jablonce nad Nisou

https://www.rychnovjbc.cz/mestske-muzeum-v-rychnove-u-jablonce-nad-nisou/ds-1175

Sychrov

Zámek Sychrov

https://www.zamek-sychrov.cz/cs

Český Dub

18. Podještědské muzeum

http://www.muzeumceskydub.cz

17. Johanitská komenda

https://www.muzeumceskydub.cz/komenda.html

 

Výsledky

Zájmové území Liberecko je z hlediska zanikání a proměn krajiny charakterizováno jako oblast postindustriální nebo také urbánní, protože zahrnuje rozsáhlou aglomeraci krajského města Liberec. S touto problematikou přímo souvisí několik libereckých muzeí, která jsou zaměřena na historické vozy (automobily či motocykly).

Regionální dosah má Technické muzeum v Liberci, které rovněž představuje expozice věnované historii textilního průmyslu této oblasti, nebo také Severočeské muzeum v Liberci, které nabízí i přírodovědné expozice. Zajímavostí tohoto muzea, která se týká rovněž industriálního rozvoje regionu, je expozice k historickým hudebním automatům.

Ostatní muzea zobrazená v mapě představují oblast Liberecka v širších souvislostech. Především starší a pro tuto oblast velmi typické odvětví sklářství a výroby bižuterie v okolí Jablonce nad Nisou je zastoupeno expozicemi v mnoha institucích. V oblasti se nachází také několik výstav věnovaných drobným lidovým řemeslům – z konkrétních lze jmenovat výrobu betlémů, papírenství, výrobu domácího másla, výrobu hraček.

Obec Světlá pod Ještědem nabízí unikátní expozici k historii horské služby Jizerských hor ve stejnojmenném Muzeu horské služby.

Archivní dokumenty území Liberecka je možné vyhledat zejména ve Státním okresním archivu v Liberci.

Použitá literatura a zdroje