Liberec

Význam jednotlivých charakteristik krajinného rázu

Charakteristika krajinného rázu | Přeměněná městská industriální krajina Liberecka

Současný krajinný rázVýznam charakteristik krajinného rázu | Fotogalerie

Zdeněk Lipský

Charakteristika krajinného rázu

Význam charakteristiky

Charakteristický kotlinový reliéf Liberecké kotliny obklopené na severovýchodě Jizerským horami, na jihozápadě Ještědským hřbetem a otevřené k severozápadu

zásadní, určující

Pohledové horizonty tvořené zalesněnými svahy a hřbety Jizerských hor a Ještědského hřbetu

zásadní, určující

Městská sídelní krajina zastavěné Liberecké kotliny

zásadní, určující

Pohledově dominující barevná panelová sídlištní zástavba Rochlic

významná

Nízká, na okrajích rozvolněná zástavba rodinných domků se zahrádkami ve Vesci

významná

Staré, zčásti opuštěné industriální objekty bývalých továren v údolí Nisy

významná

Smrkové lesy s příměsí buku na svazích Jizerských hor a Ještědského hřbetu

významná

Znaky rekreačního využití příměstské krajiny – značené turistické cesty naučné stezky, cyklotrasy, běžecký lyžařský areál Vesec, sjezdovky na Ještědu, golfové hřiště, motokrosová trať, rozhledny

významná

Areál kostela sv. Jana Křtitele a přilehlý městský park v Rochlicích

doplňující

Dálniční komunikace na příjezdu do Liberce od Prahy a Jablonce, obklopené čerpacími stanicemi, servisy a dalšími obslužnými zařízeními

doplňující

Stožáry větrných elektráren na severozápadním horizontu na pohraničním hřbetu nad Chrastavou

doplňující