Český les

Objekty pro zemědělskou výrobu

Zdeněk Boudný, Tomáš Burda, Vít Jančák

Cíle

Cílem je analyzovat objekty pro zemědělské hospodaření v jednotlivých modelových územích. U jednotlivých objektů pro zemědělské hospodaření bylo cílem zjistit jednak jejich aktuální fyzický stav (rekonstruované, zanedbané ale používané, zchátralé) a jednak jejich aktuální využití (zemědělství, jiný účel, nepoužíváno).

Data

Základem pro hodnocení byla terénní práce, resp. fotodokumentace jednotlivých objektů pořízená přímo v terénu.

Metody

Současný stav a aktuální využití zemědělských objektů bylo zjišťováno metodou přímého pozorování v terénu. Byla pořízena fotodokumentace zemědělských objektů a na jejím základě byly jednotlivé objekty zařazeny do typů podle současného fyzického stavu objektu a podle jeho současného využití.

Stav (před lomítkem)
A – opravené, po rekonstrukci
B – zanedbalé, ale používané
C – zchátralé (abrobrownfield)

Využití (za lomítkem)
A – pro zemědělství
B – pro jiné účely (výroba, obchod, rekreace a služby, obecní využití apod.)
C – nevyužito

Výsledky

Lokalita

Místo

Číslo fotografie

Stav / způsob využití

Současnost

Minulost

Popis 

Ostrůvek

 

1, 2, 3, 4

A/B

resort Ostrůvek apartmány

bývalé hospodářské budovy a myslivna

hospodářské budovy a zámeček

Knížecí Huť

pastviny směr Havran

5, 6, 7, 8, 9

C/C

agrobrownfield

seník na pastvině st. statku Tachov

seník na pastvině agrobrownfield

Knížecí Huť

centrum osady

10

B/B

bytový dům

správní budova střediska st. statku Tachov

 

Knížecí Huť

západně od centra osady

11, 12

B/B

smíšené využití

PZH v bývalé rotě

 

Lesná

Lesná u zámku

12, 14

B/B

hospodářské budovy obce Lesná

hospodářské budovy st. statku Tachov – stáje

 

Lesná

Lesná na sv. okraji obce

15, 16, 17, 18

A–B/A

zemědělský areál Lučina – Studánka

zemědělské středisko st. statku Chodov

seníky, stáje, dílny

 

 

Foto 01
Foto 01
Foto 02
Foto 02
Foto 03
Foto 03
Foto 04
Foto 04
Foto 05
Foto 05
Foto 06
Foto 06
Foto 07
Foto 07
Foto 08
Foto 08
Foto 09
Foto 09
Foto 10
Foto 10
Foto 11
Foto 11
Foto 12
Foto 12
Foto 13
Foto 13
Foto 14
Foto 14
Foto 15
Foto 15
Foto 16
Foto 16
Foto 17
Foto 17
Foto 18
Foto 18