Vírská přehrada

Detailní fotorealistické modely

Eva Štefanová, Markéta Žuravská 

Cíle

Cílem bylo vytvoření realistického 3D modelu Vodní nádrže Vír dle dostupných archivních fotografií a dobových pohlednic. Vodní nádrž Vír (resp. vn. Vír I.) se rozkládá na cca 200 ha a je výrazně protáhlá v z - v směru. Na území, které dnes zabírá tato vodní nádrž, se dříve nacházely dvě obce – Chudobín (v západní části dnešní vodní nádrže) a Korouhvice (ve východní části, viz obr. 1).

Vodni nadrz Vir

Obrázek 1: Vodní nádrž Vír

V roce 1930 měla obec Korouhvice 22 domovních čísel a 110 obyvatel. V roce 1950 bylo evidováno 23 domů. Při posledním sčítání v roce 1950 (již v době výstavby přehrady Vír) bylo v obci Chudobín 22 domů a v nich žilo 143 osob. Ve výsledných modelech bylo celkem modelováno 23 domů v obci Korouhvice a 22 domů tvořících obci Chudobín (počítáno dle čp uvedených v náčrtech). Modely jsou tedy modelovány ke stavu obcí v roce 1950 (http://www.prehradavir.cz).

Data a metody

Pro zpracování 3D modelu byla použita následující data:

  • historické fotografie a dobové pohlednice,
  • přehledové mapy ČR – Geoprohlížeč, Geoportál ČÚZK 2020.

Zpracování 3D modelu probíhalo v následujících krocích:

  • Nejprve bylo nutné definovat topografický podklad území pro modelování.  Model terénu v požadovaném formátu byl získán z online služby CADMapper (https://cadmapper.com/).
  • Lokalizace budov byla náročná, protože byly k dispozici pouze letecké snímky z 50. let minulého století, na kterých je již (především v obci Korouhvice) vidět zahájení stavby vodní nádrže. Také je zde již několik domů zbouráno, a tak nebylo možné je přesně lokalizovat (např. Korouhvice dům čp. 2).
  • Modelování konkrétních textur, oken, vchodů a dalších detailů bylo provedeno na základě historických grafických předloh. Detaily budov byly modelovány podle starých fotografií, pořízených pravděpodobně v první polovině 20. let (http://www.prehradavir.cz).
  • Vytvoření 3D modelu obce Chudobín, Korouhvice a jejich vizualizace.

Pro zpracování byly použity programy  CadMapper, SketchUp a Lumion.

 

Výsledky

A) Fotorealistický 3D model obce Chudobín a jeho srovnání s archivními fotografiemi

(vlevo je archivní fotografie a vpravo je vytvořený 3D model)

2 Chudobin 1 model
 Chudobín Chudobín - 3D model
   
Chudobin Hostinec u Juříků foto Chudobin Hostinec u Juříků model
 Hostinec u Juříků  Hostinec u Juříků - 3D model
   
Chudobin Kubitův mlýn a pila (dole) foto Chudobin Kubitův mlýn a pila (dole) model
Kubitův mlýn a pila (dole) Kubitův mlýn a pila (dole) - 3D model
   
Chudobin čp22 R. Krištof foto Chudobin čp22 R.Krištof model
Chudobín č.p. 22 R. Krištof Chudobín č.p. 22 R. Krištof - 3D model

 

B) Fotorealistický 3D model obce Korouhvice a jeho srovnání s archivními fotografiemi

(vlevo je archivní fotografie a vpravo je vytvořený 3D model)

Korouhvice od JV foto Korouhvice od JV model
Korouhvice od JV Korouhvice od JV - 3D model
   
Korouhvice zapadni cast foto Korouhvice zapadni cast model
Korouhvice, západní část Korouhvice, západní část - 3D model
   
Korouhvice čp 20 Šenkýř Fr foto Korouhvice čp 20 Šenkýř Fr model
Korouhvice č.p. 20 Šenkýř Fr. Korouhvice č.p. 20 Šenkýř Fr. - 3D model
   
Korouhvice čp 9 Šauerů mlýn od JV foto Korouhvice čp 9 Šauerů mlýn od JV
Korouhvice č.p. 9 Šauerů mlýn od JV Korouhvice č.p. 9 Šauerů mlýn od JV - 3D model

 

C) Video prohlídka výsledného 3D modelu zaniklých obcí Chudobín a Korouhvice

 

Použitá literatura a zdroje