Vírská přehrada

Význam jednotlivých charakteristik krajinného rázu

Charakteristika krajinného rázu | Vírská přehrada na Svratce

Současný krajinný rázVýznam charakteristik krajinného rázu | Fotogalerie

Zdeněk Lipský

Charakteristika krajinného rázu

Význam charakteristiky

Členitý reliéf typu vrchoviny až ploché hornatiny s dominantním zaříznutým údolím řeky Svratky

zásadní, určující

Vodní plocha vodárenské nádrže dlouhá téměř 10 km

zásadní, určující

Příkré zalesněné stráně nad přehradou se smrkovými a smíšenými lesy a skalními výchozy

zásadní, určující

Mohutná betonová přehradní hráz

lokálně zásadní a určující, celkově významná

Masivní zalesněné kopce Horního lesa, Karasínský kopec, Dubovice, Povrchnice a další s převýšením 200 – 300 m nad údolím Svratky

zásadní, určující

Mozaika lesů, zemědělské půdy, malých vesnic v polohách nad přehradní nádrží

zásadní, určující

Množství liniových i jiných struktur rozptýlené zeleně

významná

Vypreparované skalní výchozy nad řekou i nad přehradní nádrží, mnohé opatřené vyhlídkami

významná

Rozsáhlé bučiny v masívu Karasínského kopce

významná

Vesnice Vír protáhlá podél řeky v údolí Svratky   

významná

Hluboce zaříznutá údolí přítoků řeky Svratky, především Bystřičky a Rovečínského potoka

významná

Rekreační objekty individuální rekreace (chaty) na stráních nad Vírem

doplňující

Skalní ferraty, skalní vyhlídky a ledová stěna ve Víru

doplňující

Zříceniny hradů Pyšolec, Zubštejn, Auersperk, Dalečín

doplňující

Kamenice – kamenné snosy, linie a hromady kamení vysbíraného z polí a zarostlé křovinami

doplňující

Chudobínská borovice – Evropský strom roku 2020

významný

Hustá síť značených turistických cest, cyklotras a vodohospodářská naučná stezka podél přehrady

doplňující