Želivka

Současný krajinný ráz krajiny vodárenské nádrže Švihov (Želivka)

Charakteristika krajinného rázu | Krajina vodní nádrže Švihov (Želivka)

Současný krajinný rázVýznam charakteristik krajinného rázu | Fotogalerie

Zdeněk Lipský

Krajinný ráz jádrového území (Borovsko, Onšovec) je dominantně ovlivněn existencí rozsáhlé vodní plochy vodárenské nádrže, která zaplavila klikaté a zaříznuté údolí řeky Želivky. S odstupem několika kilometrů od nádrže však její vodní plocha zpravidla již není viditelná a krajinný ráz širšího zájmového území tak určuje zvlněný pahorkatinný reliéf a způsob využití krajiny, který je zde tradičně rozdělený mezi zemědělství a lesnictví. Krajinný pokryv tvoří již od středověké kolonizace mozaika lesů a zemědělských ploch, převážně polí, doplněná sítí venkovských sídel spojených cestami a silnicemi. Lesy jsou jehličnaté a míšené. Donedávna dominantní smrk vlivem kůrovcové kalamity a sucha v posledních letech významně ustoupil ve prospěch listnáčů.

Významnou a dnes již nedílnou součástí krajinného rázu řešeného území se stal prvořadý dopravní koridor dálnice D1 včetně hlukové zátěže, kterou člověk slyší i v případě, že dálnici přímo nevidí. Spíše zajímavostí doplňující krajinný ráz jsou dva opuštěné betonové mosty tzv. Hitlerovy dálnice (která na rozdíl od mostů nikdy postavena nebyla), postavené za protektorátu během 2. světové války a dnes přemosťující dva zálivy vodárenské nádrže bez jakéhokoli dalšího napojení. Oba mosty se nacházejí v nepřístupném 1. PHO vodárenské nádrže. Součástí krajinného rázu je i funkční přemostění dálnice D1 přes záliv Sedlického potoka (Sedlický most) a 307 m dlouhý železobetonový most silnice č. 150 přes vodárenskou nádrž u Bernartic. Rušivým, byť lokálně omezeným prvkem krajinného rázu je rozsáhlý hadcový lom spojený s drtírnou kamene u Bernartic.