Želivka

Zatopený dálniční most v Borovsku

Zatopený most v BorovskuVojslavický dvojmost | Zaniklá obec Zahrádka

Eva Štefanová, Miroslav Matthess 

Cíle

Cílem bylo vytvoření 3D modelu zatopeného protektorátního dálničního mostu podle dostupných archivních fotografií a jiných dostupných podkladů.

Borovský most je někdy označován jako Hitlerův most. Měl být součástí plánované dálnice Praha – Brno. Stavba začala v roce 1939, ale v roce 1942 byla přerušena z důvodů nedostatku finančních prostředků a most byl zakonzervován. Další práce pokračovaly po válce a v roce 1952 byl most zkolaudován. Když padlo rozhodnutí o vybudování vodní nádrže Švihov, bylo nezbytné změnit plánovanou trasu dálnice.  Napuštění nádrže v roce 1976 znamenalo zatopení téměř celého mostu. Jen malá část konstrukce mostu vystupuje asi 2 m na hladinu.

Borovský most leží v ochranném pásmu vodní nádrže a přístup k němu je zakázán.

borovsko foto 1   borovsko foto 2

Foto 1: Vrchol železobetonového oblouku a mostovkou,
foto J. Juřena, 2008. Zdroj: https://www.mosty-tunely.cz.

 

Foto 2:  Historická fotografie zobrazující rozteče
nosných vzpěr mostu. Zdroj: http://www.dalnice.cz.

Data a metody

Ke zpracování 3D modelu byla použita následující data:

  • historické fotografie a dobové pohlednice,
  • současné fotografie,
  • přehledové mapy ČR – Geoprohlížeč, Geoportál ČÚZK 2021.

Zpracování 3D modelu probíhalo v následujících krocích:

  • Modelování nosných oblouků dle dostupného popisu v článku Jandy (2014).
  • Modelování vozovky bylo provedeno na základě známých parametrů (šířky, délky) nosných oblouků. Výška byla určena podle současných fotografií.
  • Rozteče nosných vzpěr mostu byly určeny poměrem k již vytvořenému modelu z historických snímků.
  • Zábradlí mostu bylo modelováno dle současných fotografií.
  • Následně byla vymodelována krajnice vozovky.
  • Na závěr byla přidána textura mostu.

Pro zpracování 3D modelu byly použit program SketchUp.

Výsledky

borovsko pohled

Obr. 1: Boční pohled na 3D model mostu.

borovsko pohled2

Obr. 2: Boční pohled na 3D model mostu.

borovsko shora

Obr. 3: Pohled shora na 3D model mostu.

 

Použitá literatura a zdroje