Želivka

Objekty pro zemědělskou výrobu

Zdeněk Boudný, Tomáš Burda, Vít Jančák

Cíle

Cílem je analyzovat objekty pro zemědělské hospodaření v jednotlivých modelových územích. U jednotlivých objektů pro zemědělské hospodaření bylo cílem zjistit jednak jejich aktuální fyzický stav (rekonstruované, zanedbané ale používané, zchátralé) a jednak jejich aktuální využití (zemědělství, jiný účel, nepoužíváno).

Data

Základem pro hodnocení byla terénní práce, resp. fotodokumentace jednotlivých objektů pořízená přímo v terénu.

Metody

Současný stav a aktuální využití zemědělských objektů bylo zjišťováno metodou přímého pozorování v terénu. Byla pořízena fotodokumentace zemědělských objektů a na jejím základě byly jednotlivé objekty zařazeny do typů podle současného fyzického stavu objektu a podle jeho současného využití.

Stav (před lomítkem)
A – opravené, po rekonstrukci
B – zanedbalé, ale používané
C – zchátralé (abrobrownfield)

Využití (za lomítkem)
A – pro zemědělství
B – pro jiné účely (výroba, obchod, rekreace a služby, obecní využití apod.)
C – nevyužito

Výsledky

Lokalita

Místo

Číslo fotografie

Stav / způsob využití

Současnost

Minulost

Popis

Bernartice

 

1, 2

A/A

nově vzniklý soukromý zemědělský areál (přestavba části JZD)

část areálu JZD

 

Horka II

Horka II centrum

3, 4

A/B

obecní úřad obce Horka II

zemědělský areál správní budova

zámek a přilehlé hospodářské budovy

Horka II

Horka II u řeky

5

C/C

agrobrownfield

bývalý kravín

 

Čejetice

 

6, 7

B/A–B

smíšené hospodářství

bývalý kravín

soukromý zemědělec a sklad dříví

Horka II

Horka II západ

8

B/B

truhlářství Antonín Jelínek

bývalý sklad JZD

 

Horka II

Horka II u řeky

9, 10

A/B

kemp Horka

bývalý mlýn

dlouhodobě využíván k pohostinství a rekreaci (kemp, půjčovna lodí, chatky)

 

Foto 01
Foto 01
Foto 02
Foto 02
Foto 03
Foto 03
Foto 04
Foto 04
Foto 05
Foto 05
Foto 06
Foto 06
Foto 07
Foto 07
Foto 08
Foto 08
Foto 09
Foto 09
Foto 10
Foto 10