Želivka

Význam jednotlivých charakteristik krajinného rázu

Charakteristika krajinného rázu | Krajina vodní nádrže Švihov (Želivka)

Současný krajinný rázVýznam charakteristik krajinného rázu | Fotogalerie

Zdeněk Lipský

Charakteristika krajinného rázu

Význam charakteristiky

Protáhlá vodní plocha vodárenské nádrže v zatopeném údolí Želivky

zásadní, určující

Zvlněný pahorkatinný reliéf s výškovými rozdíly do 100 m

zásadní určující

Krajinná mozaika využití ploch – střídání lesů a zemědělské půdy, doplněné malými venkovskými sídly spojenými sítí silničních komunikací

zásadní, určující

Velké kolektivizované bloky orné půdy na plošinách nad zaříznutým údolím Želivky a jejích přítoků

zásadní, určující

Smrkové porosty devastované kůrovcovou kalamitou, suchem a těžbou těžkou mechanizací

významná

Souvislé zalesnění v 1. PHO podél vodní nádrže převážně mladými smíšenými porosty

významná

Dopravní koridor dálnice D1

významná

Staré mosty tzv. Hiltlerovy dálnice přes zátoky vodárenské nádrže

doplňující

Silniční most silnice č. 150 přes vodárenskou nádrž u Bernartic

doplňující

Původní zástavba malých domů a usedlostí ve vesnicích, domy dnes často využité jako rekreační chalupy

významná

Mohutný hadcový lom a drtírna kamene u Bernartic

významná

Borové lesy s borůvčím v NPP Hadce u Želivky

významná

Opuštěný kostel sv. Petra a Pavla v Borovsku těsně nad hladinou vodárenské nádrže 

doplňující