Kuks

Význam jednotlivých charakteristik krajinného rázu

Charakteristika krajinného rázu | Zaniklá krajina okolí Kuksu

Současný krajinný rázVýznam charakteristik krajinného rázu | Fotogalerie

Zdeněk Lipský

Charakteristika krajinného rázu

Význam charakteristiky

Terénní poloha malebného a zeleného labského údolí

zásadní, určující

Les království – zalesněné výšiny na severním horizontu

významná

Otevřený plochý reliéf polních plošin nad labským údolím

významná

Impozantní barokní Hospital a celý jeho areál se schodištěm, souborem barokních soch, špitální zahradou

zásadní, určující

Zámecký a bývalý lázeňský areál v obci Kuks se schodištěm s tekoucí vodou, barokními sochami a budovami

zásadní, určující

Soubor původních domků řemeslníků v Kuksu

významná

Vinice v Kuksu s vyhlídkovým altánem

významná

Řeka Labe jako osa zeleného údolí

zásadní, určující

Bujná zeleň břehových porostů a listnatých hájů v labském údolí mezi Kuksem a Stanovicemi

významná

Zarůstající aluviální louky v labském údolí nad Kuksem

doplňující

Smíšené lesy na svahu kuesty západně od Kuksu, ukrývající Betlém a další barokní sochařská díla

významná

Rozsáhlá pole na plošinách severně a jižně od labského údolí

zásadní, určující

Barokní sochařská díla v pískovcových skalách (Betlém, Jákobova studna) a další barokní artefakty ve volné krajině

zásadní, určující

Nová Křížová cesta 21. století

významná

Železniční trať z Kuksu do Dvora Králové vedená ve svahu nad labským údolím

doplňující

Cykloturistika (Labská cyklostezka) a vodáctví na Labi

doplňující

Naučná stezka Kuks a naučná stezka Půjdem spolu do Betléma s četnými informačními tabulemi

doplňující

Rekonstruovaný Šporkův mlýn na Labi s rekreačním využitím (restaurace, ubytování, vodáctví)

doplňující