Kuks

Zaniklá feudální komponovaná krajina: Kuks

Charakteristika krajinného rázu | Zaniklá krajina okolí Kuksu

Současný krajinný rázVýznam charakteristik krajinného rázu | Fotogalerie

Zdeněk Lipský

Krajinný ráz venkovské krajiny v okolí Kuksu je dlouhodobě ovlivněný reliéfem širokého labského údolí, zemědělským a lesnickým využíváním krajiny a barokními krajinářskými úpravami, které vycházely ze samotného feudálního sídla Kuks. Krajinářské úpravy však byly během uplynulých tří staletí z velké části setřeny, jejich četné fragmenty se skrývají v lesním porostu, který se od té doby významně rozšířil.

V posledním období došlo alespoň k nákladné rekonstrukci největší stavby – kukského barokního Hospitalu s přilehlou zahradou. Na protějším svahu labského údolí byla obnovena vinice, u Stanovic vznikla nová netypická křížová cesta, tvořená sochařskými díly předních českých umělců, umístěných ve volné krajině. Kuks se po rekonstrukci stal vyhledávanou turistickou destinací.