Kuks

Objekty pro zemědělskou výrobu

Zdeněk Boudný, Tomáš Burda, Vít Jančák

Cíle

Cílem je analyzovat objekty pro zemědělské hospodaření v jednotlivých modelových územích. U jednotlivých objektů pro zemědělské hospodaření bylo cílem zjistit jednak jejich aktuální fyzický stav (rekonstruované, zanedbané ale používané, zchátralé) a jednak jejich aktuální využití (zemědělství, jiný účel, nepoužíváno).

Data

Základem pro hodnocení byla terénní práce, resp. fotodokumentace jednotlivých objektů pořízená přímo v terénu.

Metody

Současný stav a aktuální využití zemědělských objektů bylo zjišťováno metodou přímého pozorování v terénu. Byla pořízena fotodokumentace zemědělských objektů a na jejím základě byly jednotlivé objekty zařazeny do typů podle současného fyzického stavu objektu a podle jeho současného využití.

Stav (před lomítkem)
A – opravené, po rekonstrukci
B – zanedbalé, ale používané
C – zchátralé (abrobrownfield)

Využití (za lomítkem)
A – pro zemědělství
B – pro jiné účely (výroba, obchod, rekreace a služby, obecní využití apod.)
C – nevyužito

Výsledky

Lokalita

Místo

Číslo fotografie

Stav / způsob využití

Současnost

Minulost

Popis

Heřmanice

Heřmanice u státní silnice

1, 2

B/B

pila Stanislav Němec

bývalý zemědělský areál

 

Heřmanice

Heřmanice-Brod

3, 4, 5, 6

A/B

KSK Bono výroba krmiv

bývalý zemědělský areál JZD

zrekonstruováno na výrob a velkoobchod krmiv pro domácí zvířata

Kuks

 

7

A/B

restaurace V sýpce

bývalá sýpka u Hospitalu

v areálu Kuksu, komerčně využito

Kašov

 

8, 9

A/A

chov koní Rudolf Kašovský

bývalý kravín

 

Stanovice

 

10, 11, 12

C/B–C

spolek Šporkův poplužní dvůr

nevyužito (částečně obydleno)

agrobrownfield v přestavbě, resp. rekonstrukci na další využití

Stanovice

 

13, 14

A/B

firma M Plus – autodoprava, strojírenství, solární elektrárna

bývalý zemědělský areál

rekonstruováno na výrobní areál

 

Foto 01
Foto 01
Foto 02
Foto 02
Foto 03
Foto 03
Foto 04
Foto 04
Foto 05
Foto 05
Foto 06
Foto 06
Foto 07
Foto 07
Foto 08
Foto 08
Foto 09
Foto 09
Foto 10
Foto 10
Foto 11
Foto 11
Foto 12
Foto 12
Foto 13
Foto 13
Foto 14
Foto 14