Boletice Klet

 

Boleticko je zemědělskou oblastí. Co víc kromě obilí, kukuřice a řepky se tu pěstuje?

Zemědělské využití krajiny