Boletice Klet

Detailní fotorealistické modely

Eva Štefanová, David Maceška 

Cíle

Cílem bylo vytvoření realistického 3D modelu kostela v Jablonci a přilehlého okolí dle dostupných archivních fotografií a dobových pohlednic.

 

Data a metody

Pro zpracování 3D modelu byly použity následující data:

  • Historické fotografie a dobové pohlednice
  • Výškový vrstevnicový model ZABAGED
  • Přehledové mapy ČR – přehledky pro ZABAGED, Geoprohlížeč, Geoportál ČÚZK 2018
  • Originální mapy stabilního katastru Čech 1:2880 (1824-1843), Ortofoto Jablonce z roku 1947, Archivní mapy ČÚZK, Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, Google Maps.

Zpracování 3D modelu probíhalo v následujících krocích:

  • Nejprve bylo nutné definovat topografický podklad území pro modelování. To bylo provedeno na základě dat získaných ze Státní mapy odvozené 1. vydání. Mapa je k dispozici v měřítku 1:5000 a rok vydání je 1954. Dále ke zpracování byly použity Císařské povinné otisky map stabilního katastru Čech z roku 1824–1843 a orotofoto Jablonce z roku 1947.
  • Modelování konkrétních textur, oken, vchodů a dalších detailů bylo provedeno na základě historických grafických předloh.
  • Umístění 3D modelu do krajiny bylo provedeno pomocí výškového modelu ZABAGED.

Pro zpracování byl použit software Sweet Home 3D, 3dsMax, Blender a Lumion.

 

Výsledky

A) Fotorealistický 3D model obce Jablonec a jeho srovnání s archivními fotografiemi

(vlevo je vytvořený 3D model a vpravo je archivní fotografie) 

foto 1 zmenseno foto 1 1
   
foto 2 zmenseno foto 2 1
   
foto 3 zmenseno foto 3 1
   
foto 4 zmenseno foto 4 1

 

 

B) Video prohlídka výsledného 3D modelu zaniklé obce Jablonec


Použitá literatura a zdroje