Zlatohorská vrchovina

Objekty pro zemědělskou výrobu

Zdeněk Boudný, Tomáš Burda, Vít Jančák

Cíle

Cílem je analyzovat objekty pro zemědělské hospodaření v jednotlivých modelových územích. U jednotlivých objektů pro zemědělské hospodaření bylo cílem zjistit jednak jejich aktuální fyzický stav (rekonstruované, zanedbané ale používané, zchátralé) a jednak jejich aktuální využití (zemědělství, jiný účel, nepoužíváno).

Data

Základem pro hodnocení byla terénní práce, resp. fotodokumentace jednotlivých objektů pořízená přímo v terénu.

Metody

Současný stav a aktuální využití zemědělských objektů bylo zjišťováno metodou přímého pozorování v terénu. Byla pořízena fotodokumentace zemědělských objektů a na jejím základě byly jednotlivé objekty zařazeny do typů podle současného fyzického stavu objektu a podle jeho současného využití.

Stav (před lomítkem)
A – opravené, po rekonstrukci
B – zanedbalé, ale používané
C – zchátralé (abrobrownfield)

Využití (za lomítkem)
A – pro zemědělství
B – pro jiné účely (výroba, obchod, rekreace a služby, obecní využití apod.)
C – nevyužito

Výsledky

Lokalita

Místo

Číslo fotografie

Stav / způsob využití

Současnost

Minulost

Popis

Holčovice

Holčovice – Jelení

1, 2, 3, 4, 5

A/A–B

farma Bellama a safari

bývalý státní statek

muzeum, safari, minizoo, penzion a další aktivity spolu se zemědělstvím

Holčovice

Holčovice – Jelení (přes silnici)

6, 8

B/A

farma Bellama a safari

bývalý seník státního statku

 

Holčovice

Holčovice – obec

7

B/A–B

smíšené hospodářství (zemědělství a dřevařství)

   

Holčovice

Holčovice – střed

9, 10

B/A

zemědělský podnik Město Albrechtice

bývalý areál státního statku

dílny, seník

Holčovice

Horní Holčovice

11, 12

A/A

Čížek Ondřej, zemědělská výroba

bývalý areál státního statku

dotace pro mladého zemědělce (rodinně svázán s firmou Bellama)

 

Foto 01
Foto 01
Foto 02
Foto 02
Foto 03
Foto 03
Foto 04
Foto 04
Foto 05
Foto 05
Foto 06
Foto 06
Foto 07
Foto 07
Foto 08
Foto 08
Foto 09
Foto 09
Foto 10
Foto 10
Foto 11
Foto 11
Foto 12
Foto 12