Želivka

Náměstí zaniklé obce Zahrádka

Zatopený most v BorovskuVojslavický dvojmost | Zaniklá obec Zahrádka

Rostislav Berka, Lucie Kupková 

Cíle

Cílem bylo vytvořit 3D model náměstí zaniklé obce Zahrádka u Ledče nad Sázavou a vymodelovat nejdůležitější budovy, které byly centrem občanského života. Jedná se o kostel, obchod se smíšeným zbožím, občanskou záložnu, faru, hotel, obchod s průmyslovým zbožím a administrativní sídlo Státního statku. Model je dále rozšiřován o další objekty.

Data a metody

Ke zpracování 3D modelu byla použita následující data:

 • Vrstevnice map S-52, DMR-5G
 • SMO-5, archivní LMS, mapa evidence nemovitostí
 • Fotografie objektů pro tvorbu 3D modelů z archivu Spolku Přátelé Zahrádky, současné snímky

Zpracování 3D modelu probíhalo v následujících krocích:

 • Nejprve byl vyinterpolován digitální model terénu metodou TIN (následně převeden na rastr) v SW QGIS.
 • Zaniklé objekty byly modelovány z historických snímků jednosnímkovou fotogrammetrickou metodou s pomocí SW Blender a fotogrammetrického doplňku fSpy. Použity byly textury z volně dostupných knihoven textur, k jejich editaci posloužil SW Gimp.
 • Model Sochy Panny Marie byl vytvořen metodou Structure from Motion v SW Meshroom.
 • S využitím starých mapových podkladů byly vzniklé modely usazeny na DMT v Blenderu.

Výsledky

Výsledkem je fotorealistický model náměstí zaniklé obce Zahrádka u Ledče vizualizovaný pomocí služby Sketchfab.

Na stránkách Spolku Přátelé Zahrádky byla umístěna interaktivní mapa obce s bodovými značkami. Po rozkliknutí značky se zobrazí doplňující informace a fotografie, u kostela, fary, obchodu se smíšeným zbožím, Sochy Panny Marie, kašny a pomníku padlým je i interaktivní okno s příslušným 3D modelem.

Zahrádky   Zahrádky
Hostinec   Hostinec - 3D model
     
Fofo 2 1 voj   Zahrádky
 Hotel   Hotel - 3D model 
     
Fofo 3 1 voj   Fofo 3 2 voj
 Kostel    Kostel - 3D model
     
zahradky fara   zahradky prum zbozi
Fara - 3D model   Průmyslové zboží - 3D model
     
zahradky mnv   zahradky rozpracovany model
MNV - 3D model   Zahrádka - rozpracovaný 3D model

 

Použitá literatura a zdroje

 • ČÚZK – podkladová data: SMO-5, S-52, Mapa evidence nemovitostí, DMR-5G
 • Fotoarchiv Spolku Přátelé Zahrádky
 • GARCIA-GAGO, J., GOMEZ-LAHOZ, J., RODRÍGUEZ-MÉNDEZ, J., GONZÁLEZ-AGUILERA, D. (2014): Historical single image-based modeling: The case of Gobierna Tower, Zamora (Spain). Remote Sensing, 2, 6, 1085–1101.
 • VGHMÚř Dobruška: archivní letecké měřické snímky