Zahrádky

Význam jednotlivých charakteristik krajinného rázu

Charakteristika krajinného rázu | Zaniklá feudální krajina

Současný krajinný rázVýznam charakteristik krajinného rázu | Fotogalerie

Zdeněk Lipský

Charakteristika krajinného rázu

Význam charakteristiky

Převládající rovinatý reliéf v okolí Zahrádek a Holan, na okrajích ohraničený vyvýšenými pásy zalesněného reliéfu

zásadní, určující

Výrazné zalesněné neovulkanické vrchy (Vlhošť, Ronov, Provodínské kameny, Bezděz), které se uplatňují jako pohledové dominanty v dálkových pohledech

zásadní, určující

Údolí Peklo pod Zahrádkami zaříznuté do skalního pískovcového podloží, místo kaňonovitého tvaru, s typickými skalními tvary křídových kvádrových pískovců

zásadní, určující

Odlesněná, intenzivně využívaná polní krajina na rovině v jižním okolí Zahrádek

zásadní, určující

Borové lesy na kvádrových pískovcích

zásadní, určující

Rákosové porosty podél vodních toků a rybníků, nejvíce u Novozámeckého rybníka

významná

Rybniční soustava řady velkých i menších rybníků

zásadní, určující

Aleje v okolí Zahrádek (Valdštejnova lipová alej a obnovené ovocné aleje, habrová alej, kaštanová alej)

významná

Pískovcové skály a skalní tvary v údolí Robečského potoka v samotných Zahrádkách a v údolí Peklo, zčásti upravené člověkem jako umělé jeskyně, sklepy, skalní obydlí

doplňující

Zámek Zahrádky, další stavby v jeho areálu a krajinářský park v jeho okolí

významná

Železniční viadukt přes údolí Peklo

doplňující

Zachované stavby lidové architektury – roubené a hrázděné domy

významná

Rekreační využití některých rybníků s pláží, kempingem, občerstvením apod. (Milčanský rybník, Holanský rybník)

doplňující

Drobné soliterní artefakty v krajině jako jsou zříceniny skalních hrádků, zřícenina letohrádku v Bažantnici, hájovna Vřísek, umělé skalní průrvy, soliterní kostel sv. Barbory, Barbořin kamenný most, ptačí pozorovatelny

doplňující, lokálně významná