Praha

Krajina okolí Kladna má svou specifickou charakteristiku. Krajina prošla zajímavými  změnami. V okolí jsou významné oblasti diverzity rostlin a mnohé další. Je toho tolik, že si to zaslouží zvláštní ochranu.

UPRAVIT!