Praha

Mapy přírodních poměrů

Mapy přírodních poměrů | Mapy socioekonomických poměrů

Fyzickogeografická charakteristika | Socioekonomická charakteristika

 Nadmořská výška Orientace reliéfu
Praha vyska zm Praha orient zm
Sklonitost  Roční úhrn srážek
Praha sklon zm Praha srazky zm
Průměrná roční teplota Průměrná délka vegetační sezóny
Praha teplota zm Praha veget zm