Nymbursko

Mapy přírodních poměrů

Mapy přírodních poměrů | Mapy socioekonomických poměrů

Fyzickogeografická charakteristika | Socioekonomická charakteristika

 Nadmořská výška Orientace reliéfu
Výška Orientace
Sklonitost  Roční úhrn srážek
Sklonitost Nymb srazky zm
Průměrná roční teplota Průměrná délka vegetační sezóny
Nymb teplota zm Nymb veget zm