Příměstská krajina Brna

Objekty pro zemědělskou výrobu

Zdeněk Boudný, Tomáš Burda, Vít Jančák

Cíle

Cílem je analyzovat objekty pro zemědělské hospodaření v jednotlivých modelových územích. U jednotlivých objektů pro zemědělské hospodaření bylo cílem zjistit jednak jejich aktuální fyzický stav (rekonstruované, zanedbané ale používané, zchátralé) a jednak jejich aktuální využití (zemědělství, jiný účel, nepoužíváno).

Data

Základem pro hodnocení byla terénní práce, resp. fotodokumentace jednotlivých objektů pořízená přímo v terénu.

Metody

Současný stav a aktuální využití zemědělských objektů bylo zjišťováno metodou přímého pozorování v terénu. Byla pořízena fotodokumentace zemědělských objektů a na jejím základě byly jednotlivé objekty zařazeny do typů podle současného fyzického stavu objektu a podle jeho současného využití.

Stav (před lomítkem)
A – opravené, po rekonstrukci
B – zanedbalé, ale používané
C – zchátralé (abrobrownfield)

Využití (za lomítkem)
A – pro zemědělství
B – pro jiné účely (výroba, obchod, rekreace a služby, obecní využití apod.)
C – nevyužito

Výsledky

Lokalita

Místo

Číslo fotografie

Stav / způsob využití

Současnost

Minulost

Popis

Moravany

Moravany – jih

1

A–B/A–B

Mach drůbež

bývalý areál živočišné výroby Gigant

stáje, dnes smíšené využití, živočišná výroba, autoservis, sklady

Moravany

Moravany – centrum

2

A/A–B

chov koní, farma Mysore

zemědělský areál

seník a zem.areál, ubytování

Moravany

Moravany – sever

3, 4

A–B/A–B

Bobrava a. s., zemědělství a smíšený provoz

zemědělský areál JZD Moravany

sklady, velkoobchod, zemědělství

Heršpice

 

5

A/B

RetroMuzeum na statku Heršpice

bývalý zemědělský areál v městské zástavbě

muzeum otevřeno pouze v sezoně

Heršpice

 

6, 7, 8

A/A–B

zahradní centrum a školka Agro Brno

skleníky a zemědělský areál

Několik dalších firem z oboru velkoobchod květiny a zelenina v okolí

 

Foto 01
Foto 01
Foto 02
Foto 02
Foto 03
Foto 03
Foto 04
Foto 04
Foto 05
Foto 05
Foto 06
Foto 06
Foto 07
Foto 07
Foto 08
Foto 08