Jádrové území

 

Širší území

 
 

Militární a postmilitární krajina zrušeného VVP Milovice - Mladá

Modelové území Milovice – Mladá, katastry Milovice a Lipník, je velmi dobrým příkladem „mladé“ postmilitární krajiny. Vojenský výcvikový prostor, který zde existoval téměř po celé 20. století, byl zrušen po Sametové revoluci. Krajina (a společnost) teprve hledá náhradní funkce a nové účelné využití.

Vojenský výcvikový prostor Milovice, též Milovice – Mladá, vznikl rozhodnutím rakouské vlády v roce 1904. Za 1. světové války byly u Milovic zřízeny dva zajatecké tábory pro ruské a italské zajatce. Po vzniku samostatného Československa vojenský výcvikový prostor dále využívala československá armáda, bylo zřízeno vojenské letiště Boží Dar.

Od roku 1935 zde byl umístěn pluk útočné vozby. Z 30. let zůstalo ve vojenském prostoru několik zkušebních objektů lehkého opevnění. Za 2. světové války byl VVP využíván německou armádou jako zkušební a výcvikový prostor. V letech 1945-1968 využívala vojenský prostor Československá lidová armáda a po invazi vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 obsadila vojenský prostor sovětská armáda. Ta zde měla své největší soustředění a velitelství tzv. Střední skupiny vojsk. Po odchodu sovětských vojsk byl vojenský výcvikový prostor zrušen s platností k 31.12.1991.

Území bývalého vojenského újezdu bylo rozděleno mezi okolní obce Benátecká Vrutice, Benátky nad Jizerou, Brodce, Čachovice, Lipník, Luštěnice, Milovice, Smilovice a Straky. V území zůstalo velké množství opuštěných vojenských i civilních objektů včetně vojenského letiště. Tyto stavby byly brzy devastovány a jejich vybavení rozkradeno. Již od 90. let probíhá obnova vhodných staveb, které jsou upravovány především na bytové domy. Počet obyvatel Milovic se zvýšil z původních 1200 v roce 1991 na současných bezmála 9000.

V území byly také nově vyznačeny turistické značené cesty a cyklostezky. V Milovicích byl vybudován rozsáhlý zábavní park Mirákulum. Ve volném území bývalého VVP probíhají některé masové akce jako koncerty a festivaly pod širým nebem pro desetitisíce účastníků, srazy vojenské techniky a veteránů, zábavné projížďky v tancích na tankodromu apod.

Modelové území Milovice – Mladá prodělalo tedy dvojí zásadní změnu. První se odehrála na počátku 20. století, kdy se běžná česká venkovská krajina s převládajícím zemědělskou funkcí změnila na zcela odlišný typ krajiny militární. Po zrušení vojenského výcvikového prostoru 1991 dochází k druhé zásadní změně. Současná postmilitární krajina se postupně mění, ale uchovává si mnohé jedinečné rysy a četná specifika militární krajiny, jaká tu existovala po většinu 20. století.

   talčítko foto  talčítko video  talčítko srovnavaci foto

Boletice Klet

Militární a postmilitární krajina zrušeného VVP Milovice - Mladá

 

Video vzniklo v roce 2019 jako výstup projektu

Ministerstva kultury ČR NAKI II: Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce, zpřístupnění.

kamera a střih: Miroslav Čábelka

text: Zdeněk Lipský, Miroslav Čábelka

 

 

Boletice Klet

Srovnávací foto

Milovice v letech 1915 a 2019

DSC 5805 zmenseno DSC 5812 zmenseno

Foto z roku 1915 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=9088
Foto z roku 2019: Zdeněk Kučera, st.

 

Milovice v letech 1927 a 2019

DSC 5809 zmenseno DSC 5812 zmenseno

Foto z roku 1927 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=4424
Foto z roku 2019: Zdeněk Kučera, st.

 

Milovice v letech 1948 a 2019

Boletice kostel zmenseno DSC 6103 zmenseno

Foto z roku 1948 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=39992
Foto z roku 2019: Zdeněk Kučera, st.