Boletice Klet

Mapy přírodních poměrů

Mapy přírodních poměrů | Mapy socioekonomických poměrů

Fyzickogeografická charakteristika | Socioekonomická charakteristika

 Nadmořská výška Orientace reliéfu
Výška orientace
Sklonitost Roční úhrn srážek 
Sklonitost CS srazky zm
Průměrná roční teplota Průměrná délka vegetační sezóny
CS teplota zm CS veget zm