Jistebnicko

Zaniklá krajina (pod)horského zemědělství na České Sibiři

Charakteristika krajinného rázu | Zaniklá krajina horského zemědělství

Současný krajinný rázVýznam charakteristik krajinného rázu | Fotogalerie

Zdeněk Lipský

Modelové území katastrů Cunkov a Ounuz reprezentuje krajinu nejvyšších poloh tzv. České Sibiře v periferní poloze na pomezí středních a jižních Čech. Původní zemědělská krajina, která byla mozaikou drobných polí, lesů, travních porostů, menších rybníků a malých sídel a plnila převážně samozásobitelskou zemědělskou produkční funkci, byla v souvislosti s útlumem zemědělství nahrazena hrubší mozaikou dnes převládajících pastvin a lesů. Orná půda zde prakticky zanikla, zvýšil se podíl lesa a trvalých travních porostů.

Zvýšilo se významně rekreační a sportovní využívání ekonomicky periferní venkovské krajiny. Výrazem této zásadní změny krajinné funkce je vznik známého lyžařského střediska Monínec, největšího ve vnitrozemí Čech, vybudování golfového hřiště na donedávna zemědělské půdě a rekreační využívání vesnických usedlostí a chalup, z nichž mnohé jsou chráněnými objekty lidové architektury.