Jistebnicko

Význam jednotlivých charakteristik krajinného rázu

Charakteristika krajinného rázu | Zaniklá krajina horského zemědělství

Současný krajinný rázVýznam charakteristik krajinného rázu | Fotogalerie

Zdeněk Lipský

Charakteristika krajinného rázu

Význam charakteristiky

Mírně zvlněný reliéf vyvýšeného rozvodního hřbetu s dalekými výhledy do krajiny

zásadní, určující

Výrazný severní svah s převýšením až 200 m, kterým se Česká Sibiř sklání do Sedlecké kotliny

zásadní, určující

Skalní výchozy žulového podloží (Čertovo břemeno) a zaoblené žulové balvany místy na povrchu

významná

Kamenné zídky a kamenné řady (snosy) vysbíraného žulového kamení

zásadní, určující

Žula jako tradiční stavební materiál domů a dalších drobných staveb

významná

Rozsáhlé pastevní areály s elektrickými ohradníky v nejvyšších polohách České Sibiře v okolí Cunkova

zásadní, významná

Jehličnaté smrkové lesy s příměsí buku a klenu

zásadní, určující

Náletové porosty listnatých dřevin (bříza, osika, jíva, jeřáb) na opuštěné zemědělské půdě, často na okrajích lesů

významná

Liniové porosty rozptýlené zeleně na řadách vysbíraného kamení a kamenných zídkách, tvořené dominantní lískou

významná

Malé vesničky s rysy rekreačního využití domovního fondu (rekreační chalupy)

zásadní, určující

Vesnická památková zóna Ounuz se zachovanými kamennými a roubenými domy

doplňující

Golfové hřiště Čertovo břemeno s navazujícími objekty ubytování a stravování

významná

Lyžařský areál Monínec se sjezdovkou, sedačkovou lanovkou, hotelem, lyžařskými vleky a dalšími objekty služeb pro sport a rekreaci

významná

Chov exotických zvířat (bizon, osel) na pastvinách

doplňující

Četné rybníky v ploché krajině Jistebnické vrchoviny v širším zájmovém území jižně od jádrového území

významná