Jistebnicko

Objekty pro zemědělskou výrobu

Zdeněk Boudný, Tomáš Burda, Vít Jančák

Cíle

Cílem je analyzovat objekty pro zemědělské hospodaření v jednotlivých modelových územích. U jednotlivých objektů pro zemědělské hospodaření bylo cílem zjistit jednak jejich aktuální fyzický stav (rekonstruované, zanedbané ale používané, zchátralé) a jednak jejich aktuální využití (zemědělství, jiný účel, nepoužíváno).

Data

Základem pro hodnocení byla terénní práce, resp. fotodokumentace jednotlivých objektů pořízená přímo v terénu.

Metody

Současný stav a aktuální využití zemědělských objektů bylo zjišťováno metodou přímého pozorování v terénu. Byla pořízena fotodokumentace zemědělských objektů a na jejím základě byly jednotlivé objekty zařazeny do typů podle současného fyzického stavu objektu a podle jeho současného využití.

Stav (před lomítkem)
A – opravené, po rekonstrukci
B – zanedbalé, ale používané
C – zchátralé (abrobrownfield)

Využití (za lomítkem)
A – pro zemědělství
B – pro jiné účely (výroba, obchod, rekreace a služby, obecní využití apod.)
C – nevyužito

Výsledky

Lokalita

Číslo fotografie

Stav / způsob využití

Současnost

Minulost

Popis

Jistebnice

1

A/B

Farmatec

bývalý zemědělský areál

výroba zemědělské techniky

Jistebnice

2

C/C

nevyužito

bývalý hospodářský dvůr Ovčín

agrobrownfield

Cunkov

3, 4, 5, 6

A/A

chov bizonů a plemenných býků Pavel Kozák

zemědělský areál

 

Orlov

7, 8, 9

B/A

zemědělský areál

zemědělský areál

sklady a dílny

Orlov

10, 13

A/B

sídlo strojírenské firmy GS Technik

zemědělský areál

správní budova zemědělského areálu

Smrkov

11, 12

B/C

nevyužito

bývalý zemědělský areál

 

Ostrý

14, 15, 16

B/A

zemědělské objekty farma Pavel Kozák

zemědělský areál

sklady a kravín

 

Foto 01
Foto 01
Foto 02
Foto 02
Foto 03
Foto 03
Foto 04
Foto 04
Foto 05
Foto 05
Foto 06
Foto 06
Foto 07
Foto 07
Foto 08
Foto 08
Foto 09
Foto 09
Foto 10
Foto 10
Foto 11
Foto 11
Foto 12
Foto 12
Foto 13
Foto 13
Foto 14
Foto 14
Foto 15
Foto 15
Foto 16
Foto 16