Trutnovsko

Význam jednotlivých charakteristik krajinného rázu

Charakteristika krajinného rázu | Radvanice u Trutnova: zaniklá hornická krajina

Současný krajinný rázVýznam charakteristik krajinného rázu | Fotogalerie

Zdeněk Lipský

Charakteristika krajinného rázu

Význam charakteristiky

Členitý vrchovinný až horský reliéf Jestřebích hor

zásadní, určující

„Zelená“ krajina s převládajícími smrkovými lesy na svazích a hřbetu Jestřebích hor

zásadní, určující

Terénní sníženina, brázda protékaná potokem Jívka se zástavbou obce Radvanice

zásadní, určující

Borové lesy na pískovcích ve východní části území – okraj Broumovska

významná

Trvalé travní porosty – louky a pastviny, v létě rozkvetlé, zčásti ponechané ladem

významná

Rozptýlené chalupářské osídlení s horskými loukami v oblasti Paseky a Jestřebí boudy na hřbetu Jestřebích hor

významná

Opuštěné rozpadající se tovární haly a jiné budovy v místech zaniklé těžby uhlí v okolí Radvanic

zásadní, určující

Rekultivované zarovnané haldy v místech zaniklé těžby uhlí v okolí Radvanic

významná

Skalní útvary na hřbetu Jestřebích hor v okolí Žaltmanu

doplňující

Rozhledny Žaltman a Markoušovický vrch na hřbetu Jestřebích hor s dalekými výhledy

doplňující

Množství betonových bunkrů bývalého pohraničního opevnění na hřbetu Jestřebích hor

doplňující, lokálně významná

Nesourodá zástavba Radvanic s prvky lidové roubené i zděné architektury, socialistické obytné i průmyslové a obslužné zástavby

významná

Značené turistické cesty a informační tabule v Jestřebích horách

doplňující

Menší lyžařský sjezdový areál nad Radvanicemi

doplňující