Trutnovsko

Objekty pro zemědělskou výrobu

Zdeněk Boudný, Tomáš Burda, Vít Jančák

Cíle

Cílem je analyzovat objekty pro zemědělské hospodaření v jednotlivých modelových územích. U jednotlivých objektů pro zemědělské hospodaření bylo cílem zjistit jednak jejich aktuální fyzický stav (rekonstruované, zanedbané ale používané, zchátralé) a jednak jejich aktuální využití (zemědělství, jiný účel, nepoužíváno).

Data

Základem pro hodnocení byla terénní práce, resp. fotodokumentace jednotlivých objektů pořízená přímo v terénu.

Metody

Současný stav a aktuální využití zemědělských objektů bylo zjišťováno metodou přímého pozorování v terénu. Byla pořízena fotodokumentace zemědělských objektů a na jejím základě byly jednotlivé objekty zařazeny do typů podle současného fyzického stavu objektu a podle jeho současného využití.

Stav (před lomítkem)
A – opravené, po rekonstrukci
B – zanedbalé, ale používané
C – zchátralé (abrobrownfield)

Využití (za lomítkem)
A – pro zemědělství
B – pro jiné účely (výroba, obchod, rekreace a služby, obecní využití apod.)
C – nevyužito

Výsledky

Lokalita

Místo

Číslo fotografie

Stav / způsob využití

Současnost

Minulost

Popis

Radvanice

Radvanice – východ

1, 2

A

sklad zemědělské techniky

bývalý areál dolů

specifická transformace z průmyslového objektu (sklady dolů) na zemědělské

Slavětín

Slavětín – louky nad obcí pod Žaltmanem

3, 4

 

využití pro pastvu a vedení teplovodního potrubí z elektrárny v Poříčí do Radvanic

zemědělské pozemky

využití pozemků pro přepravu tepla v teplovodu

Slavětín

Slavětín u kostela

5, 6

A/A

zemědělský areál NA HRANICI s. r. o.

zemědělský areál

zrekonstruovaný kravín

Radvanice

Radvanice centrum obce

7, 8, 9

B/A

zemědělský areál RADVAN s. r. o.

zemědělský areál, státní statek

dílny, stáje

 

Foto 01
Foto 01
Foto 02
Foto 02
Foto 03
Foto 03
Foto 04
Foto 04
Foto 05
Foto 05
Foto 06
Foto 06
Foto 07
Foto 07
Foto 08
Foto 08
Foto 09
Foto 09