Boletice Klet

Význam jednotlivých charakteristik krajinného rázu

Charakteristika krajinného rázu | Hornická krajina Jáchymovska

Současný krajinný rázVýznam charakteristik krajinného rázu | Fotogalerie

Zdeněk Lipský

Charakteristika krajinného rázu

Význam charakteristiky

Členitý horský reliéf nejvyšší části Krušných hor, hluboké Jáchymovské údolí

zásadní, určující

Hluboké Jáchymovské údolí

zásadní, určující

Zarovnané povrchy, pláně a táhlé mírné svahy vrcholové oblasti – náhorní plošiny Krušných hor

zásadní, určující

Rozsáhlé smrkové lesy

zásadní, určující

Plochy sekundárního bezlesí na táhlých svazích a zarovnaných površích náhorní planiny Krušných hor využité převážně jako extenzivní pastviny

zásadní, určující

Soliterní smrky na opuštěných travních porostech, porosty jeřábů, břízy a borůvčí na opuštěných plochách narušených antropogenní, především těžební činností

významná

Horská rašeliniště a rašelinné potoky na zarovnaných površích náhorní planiny Krušných hor

významná

Protáhlá městská zástavba Jáchymova v hlubokém úzkém údolí se stopami hornické činnosti (opuštěné těžní věže a haldy) přímo ve městě

významná

Krušnohorský sudetský typ starších domů, místy hrázděné domy v Abertamech a Hřebečné

významná

Opuštěné neudržované domy v Jáchymově, Abertamech i Hřebečné – znaky periferní polohy sudetského pohraničí

významná

Sportovní a rekreační zařízení – lanová dráha, lyžařské vleky a sjezdovky, biatlonový areál, horské penziony

významná

Hustá síť turistických značených cest, cyklotrasy a Krušnohorská lyžařská magistrála

doplňující

Informační tabule a pietní místa na místě zaniklých německých vesnic, kostelů, hřbitovů a pracovních táborů

doplňující

Zpřístupněné objekty hornického dědictví v Jáchymově a Hřebečné

doplňující