Boletice Klet

Jáchymovsko

Video vzniklo v roce 2019 jako výstup projektu

Ministerstva kultury ČR NAKI II: Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce, zpřístupnění.

kamera a střih: Miroslav Čábelka

text: Zdeněk Lipský, Miroslav Čábelka

 

3D modely pracovních táborů na Jáchymovsku

Video vytvořeno pro expozici v Jáchymově, obsahuje 3D modely táborů Svornost a Rovnost.

Video použito se svolením v roce 2019 jako výstup projektu Ministerstva kultury ČR NAKI II: Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce, zpřístupnění.

autoři z PřF UJEP v Ústí n. L.: Silvie R. kučerová, Petr Meyer, Martin Dolejš a kolektiv studentů 

autoři z PřF Univerzity Karlovy: Zdeněk Kučera, Jakub Jelen, Přemysl Štych, Pavlo Kryshenyk, Josef Laštovička