Boletice Klet

Mapy přírodních poměrů

Mapy přírodních poměrů | Mapy socioekonomických poměrů

Fyzickogeografická charakteristika | Socioekonomická charakteristika

 Nadmořská výška Orientace reliéfu
Výška Orientace
Sklonitost  Roční úhrn srážek 
Sklonitost Jach srazky zm
Průměrná roční teplota Průměrná délka vegetační sezóny
Jach teplota zm Jach veget zm