Boletice Klet

Mapy přírodních poměrů

Mapy přírodních poměrů | Mapy socioekonomických poměrů

Fyzickogeografická charakteristika | Socioekonomická charakteristika

 Nadmořská výška Orientace reliéfu Sklonitost
Výška Orientace Sklonitost
 Roční úhrn srážek Průměrná roční teplota Prům. délka vegetační sezóny
Caslavsko srazky zm CH teplota zm CH veget zm