Boletice Klet

Objekty pro zemědělskou výrobu

Zdeněk Boudný, Tomáš Burda, Vít Jančák

Cíle

Cílem je analyzovat objekty pro zemědělské hospodaření v jednotlivých modelových územích. U jednotlivých objektů pro zemědělské hospodaření bylo cílem zjistit jednak jejich aktuální fyzický stav (rekonstruované, zanedbané ale používané, zchátralé) a jednak jejich aktuální využití (zemědělství, jiný účel, nepoužíváno).

Data

Základem pro hodnocení byla terénní práce, resp. fotodokumentace jednotlivých objektů pořízená přímo v terénu.

Metody

Současný stav a aktuální využití zemědělských objektů bylo zjišťováno metodou přímého pozorování v terénu. Byla pořízena fotodokumentace zemědělských objektů a na jejím základě byly jednotlivé objekty zařazeny do typů podle současného fyzického stavu objektu a podle jeho současného využití.

Stav (před lomítkem)
A – opravené, po rekonstrukci
B – zanedbalé, ale používané
C – zchátralé (abrobrownfield)

Využití (za lomítkem)
A – pro zemědělství
B – pro jiné účely (výroba, obchod, rekreace a služby, obecní využití apod.)
C – nevyužito

Výsledky

Lokalita

Místo

Číslo fotografie

Stav / způsob využití

Současnost

Minulost

Popis 

Červený Hrádek

Červený Hrádek – jihozápad

1, 2, 3

A–B/A

Drůbež Červený Hrádek

drůbežárna

drůbežárna procházející postupnou rekonstrukcí

Červený Hrádek

Červený Hrádek – sever

4, 5, 6

B/A–B

Lesní školky Wotan

 

Agrofert, zpracování dřeva a péče o les

Červený Hrádek

Červený Hrádek – jih

7, 8, 9, 10, 11

B/A

Sady a školky Jirkov s. r. o.

areál sadařství státních statků

sadařství a nově chov koní (došlo k omezení rozlohy po roce 1990)

Červený Hrádek

Červený Hrádek – u zámku

12, 13

A–B/B

ROCKNET Stavební firma

 

sídlo stavební firmy

Červený Hrádek

Drmaly

14, 15

A/A–B

Worldinvest

zemědělský objekt, sklady a dílna

dnes sklady, dopravní firma a zemědělská výroba

 

Foto 01
Foto 01
Foto 02
Foto 02
Foto 03
Foto 03
Foto 04
Foto 04
Foto 05
Foto 05
Foto 06
Foto 06
Foto 07
Foto 07
Foto 08
Foto 08
Foto 09
Foto 09
Foto 10
Foto 10
Foto 11
Foto 11
Foto 12
Foto 12
Foto 13
Foto 13
Foto 14
Foto 14
Foto 15
Foto 15