Broumovsko

Objekty pro zemědělskou výrobu

Zdeněk Boudný, Tomáš Burda, Vít Jančák

Cíle

Cílem je analyzovat objekty pro zemědělské hospodaření v jednotlivých modelových územích. U jednotlivých objektů pro zemědělské hospodaření bylo cílem zjistit jednak jejich aktuální fyzický stav (rekonstruované, zanedbané ale používané, zchátralé) a jednak jejich aktuální využití (zemědělství, jiný účel, nepoužíváno).

Data

Základem pro hodnocení byla terénní práce, resp. fotodokumentace jednotlivých objektů pořízená přímo v terénu.

Metody

Současný stav a aktuální využití zemědělských objektů bylo zjišťováno metodou přímého pozorování v terénu. Byla pořízena fotodokumentace zemědělských objektů a na jejím základě byly jednotlivé objekty zařazeny do typů podle současného fyzického stavu objektu a podle jeho současného využití.

Stav (před lomítkem)
A – opravené, po rekonstrukci
B – zanedbalé, ale používané
C – zchátralé (abrobrownfield)

Využití (za lomítkem)
A – pro zemědělství
B – pro jiné účely (výroba, obchod, rekreace a služby, obecní využití apod.)
C – nevyužito

Výsledky

Lokalita

Místo

Číslo fotografie

Stav / způsob využití

Současnost

Minulost

Popis

Martínkovice

Martinkovice jihovýchod

1, 2

B/A

farma Martínkovice

areál bývalého státního statku

seník a kravín

Martínkovice

Martínkovice západ

3, 4

B/A

farma Martínkovice

areál bývalého státního statku

kravín

Martínkovice

Martínkovice střed

5, 6

B–C/A

farma Martínkovice

areál bývalého státního statku

zemědělský areál, dvůr a dílny

Otovice

Otovice – západ

7

C/B–C

STAlternative ENERGY, solární lektrárny

bývalý zemědělský areál

agrobrownfield, záměr výstavby solárních elektráren

Otovice

Otovice-u trati

8, 9

B/A

zemědělská společnost Velká Ves

bývalý státní statek

sklady zrní a dílny

Otovice

Otovice – střed

10, 11

B/A

zemědělská společnost Velká Ves, odchovna prasat

bývalý státní statek

odchovna prasat

Otovice

po celém modelovém území

12

 

statek broumovského typu

 

většinou přeměněno na bydlení a rekreaci, případné hobby zemědělství, většinou pastvinářství

 

Foto 01
Foto 01
Foto 02
Foto 02
Foto 03
Foto 03
Foto 04
Foto 04
Foto 05
Foto 05
Foto 06
Foto 06
Foto 07
Foto 07
Foto 08
Foto 08
Foto 09
Foto 09
Foto 10
Foto 10
Foto 11
Foto 11
Foto 12
Foto 12