Český kras

Detailní fotorealistické modely

Eva Štefanová, Veronika Rusá 

Cíle

Cílem bylo vytvoření realistického 3D modelu zámku v Králově Dvoře ve 3 časových obdobích na základě dostupných archivních fotografií, dobových pohlednic, stavební dokumentace a vlastního snímkování.

Data a metody

Pro zpracování 3D modelu byla použita následující data:

 • historické fotografie a dobové pohlednice,
 • snímky aktuálního stavu objektu,
 • výškový vrstevnicový model ZABAGED,
 • přehledové mapy ČR – přehledky pro ZABAGED, Geoprohlížeč, Geoportál ČÚZK 2018.

Zpracování 3D modelu probíhalo v následujících krocích:

 • Nejprve bylo nutné definovat topografický podklad území pro modelování. To bylo provedeno na základě katastrální mapy.
 • Jednotlivé budovy byly vytvořeny na základě půdorysu z mapového podkladu.
 • Modelování konkrétních textur, oken, vchodů a dalších detailů bylo provedeno na základě historických grafických předloh a aktuálních snímků.
 • Umístění 3D modelu do krajiny bylo provedeno pomocí výškového modelu ZABAGED.
 • Vytvoření interaktivního 3D modelu pomocí webové aplikace Theasys.

Pro zpracování byly použity programy SketchUp, ArcGis, GIMP a Lumion.

 

Výsledky

A) Fotorealistický 3D model zámku v Králově Dvoře a jeho srovnání s archivními fotografiemi

(vlevo je archivní fotografie a vpravo je vytvořený 3D model). 

1 Východní pohled na západní část zámku z nádvoří v roce 2020 1 Východní pohled na 3D model západní části zámku z nádvoří v roce 2020

Východní pohled na západní část zámku z nádvoří
v roce 2020

Východní pohled na 3D model západní části zámku
z nádvoří v roce 2020

   
2 Severní pohled 2020 2 Severní pohled 2020
 Severní pohled z roku 2020  Severní pohled na 3D model z roku 2020
   
3 Pohled na západní část 2020 3 Pohled na západní část 2020
 Pohled na západní část z roku 2020  Pohled na západní část 3D modelu z roku 2020
   
Královodvorský zámek model 1253 Královodvorský zámek model 1920
 Královodvorský zámek - model podoby zámku z roku 1253  Královodvorský zámek - model podoby zámku z roku 1920
   
Královodvorský zámek model 1970  
 Královodvorský zámek - model podoby zámku z roku1970  

 

B) Video prohlídka výsledného 3D modelu zámku v Králově Dvoře před rokem 1253, v roce 1970 a v roce 2020

 

C) Interaktivní model zámku v Králově Dvoře


Použitá literatura a zdroje