Boletice Klet

Detailní fotorealistické modely

Eva Štefanová, Markéta Žuravská

Cíle

Cílem bylo vytvoření realistického 3D modelu zaniklé vesnice Rajchéřov na území obce Starého Města pod Landštejnem podle dostupných archivních fotografií a dobových pohlednic.

 

Data a metody

Pro zpracování 3D modelu byla použita následující data:

  • Historické fotografie a dobové pohlednice
  • Výškový vrstevnicový model ZABAGED
  • Přehledové mapy ČR – přehledky pro ZABAGED, Geoprohlížeč, Geoportál ČÚZK 2018

Zpracování 3D modelu probíhalo v následujících krocích:

  • Nejprve bylo nutné definovat topografický podklad území pro modelování. To bylo provedeno na základě leteckého snímku z 50.let, kdy už byla obec vysídlena a některé domy již vykazují jistou míru poničení.
  • Jednotlivé budovy byly vytvořeny na podkladu leteckého snímku a následně byly přeneseny na terén. Modelování konkrétních textur, oken, vchodů a dalších detailů bylo provedeno na základě historických grafických předloh.
  • Umístění 3D modelu do krajiny bylo provedeno pomocí výškového modelu ZABAGED.

Pro zpracování byly použity programy SketchUp a Lumion.

 

Výsledky

A) Fotorealistický 3D model obse Rajchéřov a jeho srovnání s archivními fotografiemi

(vlevo je vytvořený 3D model a vpravo je archivní fotografie) 

1 Rajcherov model 1 Rajcherov
   
3 Rajcherov model 3 Rajcherov
   
4 Rajcherov model 4 Rajcherov
   
5 Rajcherov model 5 Rajcherov

 

6 Rajcherov model  6 Rajcherov

 

7 Rajcherov model  7 Rajcherov

 

B) Video prohlídka výsledného 3D modelu zaniklé obce Rajchéřov


Použitá literatura a zdroje