Boletice Klet

Mapy přírodních poměrů

Mapy přírodních poměrů | Mapy socioekonomických poměrů

Fyzickogeografická charakteristika | Socioekonomická charakteristika

 Nadmořská výška Orientace reliéfu
Výška Orientace
Sklonitost Roční úhrn srážek 
Sklonitost SM srazky zm
Průměrná roční teplota Průměrná délka vegetační sezóny
SM teplota zm SM veget zm