Karviná-Doly

Současný krajinný ráz postmontánní krajiny Karvinska

Charakteristika krajinného rázu | Postmontánní krajina Karviné

Současný krajinný rázVýznam charakteristik krajinného rázu | Fotogalerie

Zdeněk Lipský

Krajina jádrového území Karviná – Doly má dnes charakter typické postmontánní a postindustriální krajiny. Je to planina s výhradně listnatými lesíky a křovinami, odkališti, těžními věžemi a rozsáhlými povrchovými industriálními objekty hlubinných dolů (doly ČSA, ČSM, Gabriela, Darkov, Barbora, Jindřich a další), travnatými porosty a četnými vodními plochami. Vodních ploch vlivem poddolování a poklesů přibývá. Značná část území působí jako „krajina nikoho“, bez hospodářského využívání a s rozmachem ploch nové divočiny.

Ve spontánním zarůstání krajiny se výrazně uplatňují i některé invazní druhy rostlin, především křídlatka zlatobýl. Menší část území plní funkci rekreační a sportovní – jezero Karvinské moře a golfové hřiště Golf Resort Lipiny na místě stejnojmenné zaniklé osady. Krajina má celkově velmi „zelený“ ráz, v krajinném pokryvu převládají vegetační struktury (lesy a křoviny). Trvalé zeleně je zde v současnosti nejvíce za posledních nejméně 400 – 500 let! Krajinný ráz dotvářejí četné artefakty jako pozůstatky těžební a industriální činnosti – konstrukce těžních věží, opuštěné výrobní a skladové haly, slepé zarůstající a opuštěné komunikace, které dnes nikam nevedou a končí v nové divočině.