Karviná-Doly

Detailní fotorealistické modely

Eva Štefanová, David Maceška 

Cíle

Cílem byla rekonstrukce zaniklých objektů v území Karviná – Doly (mapa) dle dostupných archivních fotografií a dobových pohlednic.

karvina doly

Obrázek 1: Zničené kostely (http://www.znicenekostely.cz)

Celkem bylo zrekonstruováno pět zaniklých objektů:

  1. Kaple sv. Jana Nepomuckého (http://www.znicenekostely.cz/index.php?load=detail&id=11795#obsah)
  2. Kostel sv. Jindřicha (http://www.znicenekostely.cz/index.php?load=detail&id=13969#obsah)
  3. Zámecká kaple (http://www.znicenekostely.cz/index.php?load=detail&id=14182#obsah)
  4. Hrobka rodiny Larich-Mönnich (http://www.znicenekostely.cz/index.php?load=detail&id=15438#obsah)
  5. Kaple (http://www.znicenekostely.cz/index.php?load=detail&id=11784#obsah)

Data a metody

Pro zpracování 3D modelu byla použita následující data:

  • Historické fotografie a dobové pohlednice,
  • Výškový vrstevnicový model ZABAGED,
  • Přehledové mapy ČR – přehledky pro ZABAGED, Geoprohlížeč, Geoportál ČÚZK 2020.

Modelování konkrétních textur, oken, vchodů a dalších detailů bylo provedeno na základě historických fotografií a dobových pohlednic). Umístění 3D modelu do krajiny bylo provedeno pomocí výškového modelu ZABAGED.

Pro zpracování byl použit software 3ds Max, V-RAY, Gimp.

 

Výsledky

A) Fotorealistický 3D model kaple sv. Jana Nepomuckého a jeho srovnání s archivními fotografiemi

2 JNep aa
kaple sv. Jana Nepomuckého kaple sv. Jana Nepomuckého - 3D model
   
Chudobin Hostinec u Juříků foto Kaple sv. Jana Nepomuckého
kaple sv. Jana Nepomuckého kaple sv. Jana Nepomuckého - 3D model

 

B) Fotorealistický 3D model kostela sv. Jindřicha a jeho srovnání s archivními fotografiemi

kostel sv. Jindřicha kostel sv. Jindřicha
kostel sv. Jindřicha kostel sv. Jindřicha - 3D model
   
kostel sv. Jindřicha kostel sv. Jindřicha
kostel sv. Jindřicha kostel sv. Jindřicha - 3D model
   
kostel sv. Jindřicha jindrich cc
kostel sv. Jindřicha kostel sv. Jindřicha - 3D model
   
kostel sv. Jindřicha kostel sv. Jindřicha
kostel sv. Jindřicha         kostel sv. Jindřicha - 3D model

 

C) Fotorealistický 3D model zámecké kaple a jeho srovnání s archivními fotografiemi

Zámecká kaple Zámecká kaple
Zámecká kaple Zámecká kaple - 3D model

 

D) Fotorealistický 3D model hrobky rodiny Larich-Mönnich a jeho srovnání s archivními fotografiemi

Hrobka rodiny Larich-Mönnich Hrobka rodiny Larich-Mönnich
Hrobka rodiny Larich-Mönnich Hrobka rodiny Larich-Mönnich - 3D model
   
Hrobka rodiny Larich-Mönnich Hrobka rodiny Larich-Mönnich
Hrobka rodiny Larich-Mönnich Hrobka rodiny Larich-Mönnich - 3D model

 

E) Fotorealistický 3D model kaple a jeho srovnání s archivními fotografiemi

Kaple Kaple
Kaple Kaple - 3D modelF) Video prohlídka 3D modelů zaniklých objektů na YouTube

 

Použitá literatura a zdroje