Jádrové území

 

Širší území

 
 

Jáchymovsko

Jáchymov zaznamenal ohromný rozmach v 16. století v souvislosti s těžbou bohatých ložisek stříbra. V roce 1535 byl s 18 000 obyvateli druhým nejlidnatějším městem Čech po Praze. Těžba stříbra, později již méně významná, trvala do 19. století, kdy se k němu přidala těžba uranu, radia a bismutu. Za objev radia v jáchymovské uranové rudě získala Marie Curie-Skłodowská Nobelovu cenu. Těžba uranové rudy probíhala v Jáchymově a jeho okolí hlavně v letech 1939-1962, kdy na jaderné projekty nacistů navázal komunistický režim. Vytěžená uranová ruda se odvážela do Sovětského svazu. Za druhé světové války zřídila nacistická správa při uranových dolech v prostoru Jáchymova pracovní zajatecké tábory, v nichž byli drženi francouzští a sovětští váleční zajatci. V letech 1945-1950 v nich naopak pobývali němečtí váleční zajatci. Od roku 1950 byly přeměněny na tábory nucené práce, v nichž byli drženi vězni (zejména političtí) jako nesvobodná levná pracovní síla. V roce 1953 bylo na Jáchymovsku v celkem patnácti táborech vězněno 12 000 politických vězňů.

Podobně jako Jáchymov také Abertamy a Hřebečná vznikly jako hornické osady v 16. století na ložiskách stříbra a cínu. Důl Mauritius nad Hřebečnou byl nejslavnějším cínovým dolem Krušných hor, cínová ruda se v něm těžila po 400 let v letech 1545-1944. Po odsunu německého obyvatelstva po 2. světové válce nebyla horská krajina nad Jáchymovem pro malý zájem a drsné podmínky dostatečně dosídlena a menší obce (Ryžovna, Myslivny, Arnoldov) zcela zanikly. Jejich domy včetně kostela, kaple či hřbitova byly srovnány se zemí. Skončilo také horské zemědělství, které se tu provozovalo až do výšky 1000 m nad mořem. Větší sídla jako Abertamy nebo Hřebečná sice zůstaly stát, ale zažívaly urbanistický i populační úpadek. Dodnes je v nich řada opuštěných chátrajících domů.

Současná horská krajina nad Jáchymovem ztratila svou významnou produkční funkci, hornickou i zemědělskou. Zvýšil se podíl lesních porostů, orná půda prakticky zanikla, na rozsáhlých planinách nad Abertamy a Hřebečnou se rozkládají extenzivně využívané pastviny. Bývalá prvořadá produkční funkce krajiny byla postupně nahrazena funkcí rekreační, sportovní a turistickou. V areálu bývalého dolu Eduard nad Jáchymovem se dnes nacházejí tratě a střelnice na biatlon. V okolí Jáchymova a Abertam je několik lyžařských vleků a sjezdovek a sedačková lanovka na Klínovec. Přes Abertamy a Hřebečnou prochází hlavní Krušnohorská běžecká magistrála. Přes rozvoj turistiky a rekreace, a to i přeshraniční, si však území i 75 let po válce ponechává rysy zanedbaného sudetského pohraničí.

Historické jádro Jáchymova z šestnáctého století je městskou památkovou zónou, mnoho domů je ovšem neopravených ve špatném stavu. V krajině je množství opuštěných hornických a průmyslových objektů, těžební odvaly, haldy, které zarůstají náletovým lesním porostem. Hornické dědictví je tu fyzicky stále přítomné, ať už ve formě dvou těžních věží a hald přímo v Jáchymově, baráků bývalých pracovních táborů nebo štol cínových dolů. Utrpení politických vězňů umučených v jáchymovských táborech za komunistického režimu připomíná Symbolický hrob politických vězňů na městském hřbitově v Jáchymově. Památkou na tábory nucených prací v Jáchymově jsou Schody hrůzy či Mauthausenské schody ve svahu nad dolem Svornost. Tvoří čtvrté zastavení naučné stezky Jáchymovské peklo.

 

   talčítko foto  talčítko video  talčítko srovnavaci foto

Boletice Klet

Srovnávací foto

Dolina | Klínovec | Jáchymov | Měděnec | Perštejn | Vejprty

Dolina v letech 1944 a 2012

DSC 5805 zmenseno DSC 5812 zmenseno

Foto z roku 1944 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=27228
Foto z roku 2012: Zdeněk Kučera

 

Klínovec v letech 1925 a 2014

DSC 5809 zmenseno DSC 5812 zmenseno

Foto z roku 1925 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=23400
Foto z roku 2014: Jan Hátle

 

Jáchymov od Dolu Svornost v letech 1935 a 2016

Boletice kostel zmenseno DSC 6103 zmenseno

Foto z roku 1935 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=7224
Foto z roku 2016: Zdeněk Kučera

 

Jáchymovským údolím k jihovýchodu v letech 1937 a 2012

Jablonec Seidel 04 zmenseno DSC 6006 mostek zmenseno

Foto z roku 1937 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=18812
Foto z roku 2012: Silvie R. Kučerová

Boletice Klet

Srovnávací foto

Dolina | Klínovec | Jáchymov | Měděnec | Perštejn | Vejprty

Měděnec z Mědníku v letech 1910 a 2019

DSC 5805 zmenseno DSC 5812 zmenseno

Foto z roku 1910 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=36840
Foto z roku 2019: Zdeněk Kučera

 

Perštejn v letech 1925 a 2015

DSC 5809 zmenseno DSC 5812 zmenseno

Foto z roku 1925 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=36874
Foto z roku 2015: Zdeněk Kučera

 

Vejprty od jihu u železniční trati v letech 1902 a 2019

Boletice kostel zmenseno DSC 6103 zmenseno

Foto z roku 1902 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=15642
Foto z roku 2019: Zdeněk Kučera

 

Vejprty a vrch Bärenstein v letech 1913 a 2019

Jablonec Seidel 04 zmenseno DSC 6006 mostek zmenseno

Foto z roku 1913 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=39004
Foto z roku 2019: Zdeněk Kučera

Boletice Klet

Jáchymovsko

Video vzniklo v roce 2019 jako výstup projektu

Ministerstva kultury ČR NAKI II: Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce, zpřístupnění.

kamera a střih: Miroslav Čábelka

text: Zdeněk Lipský, Miroslav Čábelka

 

3D modely pracovních táborů na Jáchymovsku

Video vytvořeno pro expozici v Jáchymově, obsahuje 3D modely táborů Svornost a Rovnost.

Video použito se svolením v roce 2019 jako výstup projektu Ministerstva kultury ČR NAKI II: Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce, zpřístupnění.

autoři z PřF UJEP v Ústí n. L.: Silvie R. kučerová, Petr Meyer, Martin Dolejš a kolektiv studentů 

autoři z PřF Univerzity Karlovy: Zdeněk Kučera, Jakub Jelen, Přemysl Štych, Pavlo Kryshenyk, Josef Laštovička