Novomlýnské nádrže

Význam jednotlivých charakteristik krajinného rázu

Charakteristika krajinného rázu | Zaniklá říční krajina údolní nivy Dyje

Současný krajinný rázVýznam charakteristik krajinného rázu | Fotogalerie

Zdeněk Lipský

Charakteristika krajinného rázu

Význam charakteristiky

Rozlehlé vodní plochy tří na sebe navazujících vodních nádrží v široké sníženině údolí Dyje pod Pálavou

zásadní, určující

Silueta hřbetu Pálavy s vápencovými bradly, listnatými lesy  a zříceninou hradu Děvičky na jižním obzoru

zásadní, určující

Do široka otevřená krajina nížinatá krajina

zásadní, určující

Umělé litorální tvary hrází a břehů nádrží, zpevněných hrubým lomovým kamenem

významná

Liniové antropogenní tvary silničních komunikací a cyklostezek

významná

Ostrovy na Střední (Věstonické) nádrži s bujnou vegetací

významná

Břehové porosty a zbytky lužních lesů (nejvíce kolem Střední (Věstonické) nádrže – Mušovský luh, Betlém)

významná

Intenzivně využívaná úrodná zemědělská krajina s vinohrady, poli kukuřice, slunečnice a obilí a ovocnými sady a zahradami s pěstováním meruněk, broskví, ořechů v okolí nádrží

zásadní, určující

Rozlehlé moravské vinařské a zemědělské vesnice v okolí nádrží

významná

Sklepní ulice vinných sklepů s rekreačním využitím ve Strachotíně

doplňující

Rekreační zařízení (kempingy, penziony, restaurace, pláže, přístaviště) na březích nádrží

významná

Stanoviště a přítomnost početného vodního ptactva

doplňující/významná