Novomlýnské nádrže

Objekty pro zemědělskou výrobu

Zdeněk Boudný, Tomáš Burda, Vít Jančák

Cíle

Cílem je analyzovat objekty pro zemědělské hospodaření v jednotlivých modelových územích. U jednotlivých objektů pro zemědělské hospodaření bylo cílem zjistit jednak jejich aktuální fyzický stav (rekonstruované, zanedbané ale používané, zchátralé) a jednak jejich aktuální využití (zemědělství, jiný účel, nepoužíváno).

Data

Základem pro hodnocení byla terénní práce, resp. fotodokumentace jednotlivých objektů pořízená přímo v terénu.

Metody

Současný stav a aktuální využití zemědělských objektů bylo zjišťováno metodou přímého pozorování v terénu. Byla pořízena fotodokumentace zemědělských objektů a na jejím základě byly jednotlivé objekty zařazeny do typů podle současného fyzického stavu objektu a podle jeho současného využití.

Stav (před lomítkem)
A – opravené, po rekonstrukci
B – zanedbalé, ale používané
C – zchátralé (abrobrownfield)

Využití (za lomítkem)
A – pro zemědělství
B – pro jiné účely (výroba, obchod, rekreace a služby, obecní využití apod.)
C – nevyužito

Výsledky

Lokalita

Místo

Číslo fotografie

Stav / způsob využití

Současnost

Minulost

Popis

Mušov

Mušov – sklepy

1

A–B/A–B

soukromé vinné sklepy

 

slouží drobnému vinařství, částečně agroturistika

Dolní Věstonice

 

2, 3, 4, 5

C/C

nevyužito

areál bývalého JZD

rozsáhlý agrobrownfield, sklady, vepříny, odchovny skotu

Horní Věstonice

 

6, 7, 8

A–B/A–B

Vinařství Červinka a Packung s. r. o.

areál bývalého JZD

dříve sklady, dílny, stáje dnes vinařství a výroba obalů

Strachotín

Strachotín – sever

9, 10

B/A

Vinné sklepy Zaječí s. r. o

bývalé družstvo, vinné sklepy

 

Strachotín

Strachotín – centrum obce

11, 12, 13

A, B, C/B

výroba stožárů Amako

bývalý areál JZD

bývalé JZD, kravín, dílny a další objekty částečně rekonstruované, část nevyužitá

Foto 01
Foto 01
Foto 02
Foto 02
Foto 03
Foto 03
Foto 04
Foto 04
Foto 04
Foto 04
Foto 06
Foto 06
Foto 07
Foto 07
Foto 08
Foto 08
Foto 09
Foto 09
Foto 10
Foto 10
Foto 11
Foto 11
Foto 12
Foto 12
Foto 13
Foto 13