Boletice Klet

V krajině kolem Novomlýnských nádrží je kromě rekreačního využití prvořadé především intenzivní zemědělské využívání výhodných půdních a klimatických podmínek, především pěstování vinné révy, meruněk a broskví i kukuřice a dalších plodin na orné půdě.

Zemědělské využití krajiny