Boletice Klet

Detailní fotorealistické modely

Eva Štefanová, David Maceška 

Cíle

Cílem bylo vytvoření realistického 3D modelu zaniklé vesnice Mušov dle dostupných archivních fotografií a dobových pohlednic.

 

Data a metody

Pro zpracování 3D modelu byla použita následující data:

  • historické fotografie a dobové pohlednice,
  • mapový podklad Topo S-1952,
  • výškový vrstevnicový model ZABAGED,
  • přehledové mapy ČR – přehledky pro ZABAGED, Geoprohlížeč, Geoportál ČÚZK 2018.

Zpracování 3D modelu probíhalo v následujících krocích:

  • Nejprve bylo nutné definovat topografický podklad území pro modelování. To bylo provedeno na základě dat získaných z topografické mapy S-1952. Rozměr modelu bys definován pomocí měřítka na mapovém listu.
  • Jednotlivé budovy byly vytvořeny na základě půdorysu z mapového podkladu. Výsledný model obsahuje 37 budov.
  • Modelování konkrétních textur, oken, vchodů a dalších detailů bylo provedeno na základě historických grafických předloh.
  • Umístění 3D modelu do krajiny bylo provedeno pomocí výškového modelu ZABAGED.
  • Vytvoření interaktivního 3D modelu pomocí webové aplikace Theasys.

Pro zpracování byly použity programy 3dsMax, Blender a Lumion.

 

Výsledky

A) Fotorealistický 3D model obce Mušov a jeho srovnání s archivními fotografiemi

(vlevo je archivní fotografie a vpravo je vytvořený 3D model). 

2 2A
   
3 3A
   
4 4A
   
5 5A
   
6 6A
   
1 1A
  1B

 

B) Video prohlídka výsledného 3D modelu zaniklé obce Mušov

 

C) Interaktivní model zaniklé obce Mušov


Použitá literatura a zdroje