Šumava

Mapy přírodních poměrů

Mapy přírodních poměrů | Mapy socioekonomických poměrů

Fyzickogeografická charakteristika | Socioekonomická charakteristika

 Nadmořská výška Orientace reliéfu Sklonitost
Výška orientace Sklonitost
Roční úhrn srážek Průměrná roční teplota  Průměrná délka vegetační sezóny
Sum srazky zm Sum teplota zm Sum veget zm