Šumava

Detailní fotorealistické modely

Eva Štefanová, Lucie Kupková, Mojmír Polák

Cíle

Cílem bylo vytvoření realistického 3D modelu zaniklé vesnice Hůrka na území obce Prášily podle dostupných archivních fotografií a dobových pohlednic.

 

Data a metody

Pro zpracování 3D modelu byly použity následující data:

  • Historické fotografie a dobové pohlednice
  • Výškový vrstevnicový model ZABAGED
  • Přehledové mapy ČR – přehledky pro ZABAGED, Geoprohlížeč, Geoportál ČÚZK 2018
  • Originální mapy stabilního katastru Čech 1:2880 (1824-1843)

Zpracování 3D modelu probíhalo v následujících krocích:

  • Nejprve bylo nutné definovat topografický podklad území pro modelování. To bylo provedeno na základě katastrální mapy.
  • Jednotlivé budovy byly vytvořeny na půdorysu z mapového podkladu.
  • Modelování konkrétních textur, oken, vchodů a dalších detailů bylo provedeno na základě historických grafických předloh.
  • Umístění 3D modelu do krajiny bylo provedeno pomocí výškového modelu ZABAGED.
  • Vytvoření interaktivního 3D modelu pomocí webové aplikace Sketchfab.

Pro zpracování byly použity programy ArcGIS a SketchUp.

 

Výsledky

A) Fotorealistický 3D model obce Hůrka a jeho srovnání s archivními fotografiemi

(vlevo je vytvořený 3D model a vpravo je archivní fotografie) 

1A 1
   
2A 2
   
3A 3

 

B) Video prohlídka výsledného 3D modelu zaniklé obce Hůrka

 

C) Interaktivní model zaniklé obce Hůrka


Použitá literatura a zdroje