kacina

Objekty pro zemědělskou výrobu

Zdeněk Boudný, Tomáš Burda, Vít Jančák

Cíle

Cílem je analyzovat objekty pro zemědělské hospodaření v jednotlivých modelových územích. U jednotlivých objektů pro zemědělské hospodaření bylo cílem zjistit jednak jejich aktuální fyzický stav (rekonstruované, zanedbané ale používané, zchátralé) a jednak jejich aktuální využití (zemědělství, jiný účel, nepoužíváno).

Data

Základem pro hodnocení byla terénní práce, resp. fotodokumentace jednotlivých objektů pořízená přímo v terénu.

Metody

Současný stav a aktuální využití zemědělských objektů bylo zjišťováno metodou přímého pozorování v terénu. Byla pořízena fotodokumentace zemědělských objektů a na jejím základě byly jednotlivé objekty zařazeny do typů podle současného fyzického stavu objektu a podle jeho současného využití.

Stav (před lomítkem)
A – opravené, po rekonstrukci
B – zanedbalé, ale používané
C – zchátralé (abrobrownfield)

Využití (za lomítkem)
A – pro zemědělství
B – pro jiné účely (výroba, obchod, rekreace a služby, obecní využití apod.)
C – nevyužito

Výsledky

Lokalita

Místo

Číslo fotografie

Stav / způsob využití

Současnost

Minulost

Nové Dvory

Nové Dvory

1, 2, 3, 4

A–B/A

areál Zemědělské obch. spol. Kačina

areál JZD

Nové Dvory

Ovčáry

5, 6, 7, 9

B/B

areál Katmar s. r. o.

bývalý cukrovar

Nové Dvory

Ovčáry

8

B/B

autobazar

bývalý cukrovar

Svatý Mikuláš

Svatý Mikuláš

10, 11, 12, 13

A–B/A

areál zemědělské obch. spol. Kačina

areál JZD

Rohozec

Rohozec

17, 18, 19, 20

A–B/B

pila Rohozec

bývalý areál JZD

Rohozec

Rohozec

14, 15, 16

A–B/A

areál zemědělské obch. spol. Kačina

bývalý areál JZD

 

Foto 01
Foto 01
Foto 02
Foto 02
Foto 03
Foto 03
Foto 04
Foto 04
Foto 05
Foto 05
Foto 06
Foto 06
Foto 07
Foto 07
Foto 08
Foto 08
Foto 09
Foto 09
Foto 10
Foto 10
Foto 11
Foto 11
Foto 12
Foto 12
Foto 13
Foto 13
Foto 14
Foto 14
Foto 15
Foto 15
Foto 16
Foto 16
Foto 17
Foto 17
Foto 18
Foto 18
Foto 19
Foto 19
Foto 20
Foto 20