Starý Hrozenkov

Objekty pro zemědělskou výrobu

Zdeněk Boudný, Tomáš Burda, Vít Jančák

Cíle

Cílem je analyzovat objekty pro zemědělské hospodaření v jednotlivých modelových územích. U jednotlivých objektů pro zemědělské hospodaření bylo cílem zjistit jednak jejich aktuální fyzický stav (rekonstruované, zanedbané ale používané, zchátralé) a jednak jejich aktuální využití (zemědělství, jiný účel, nepoužíváno).

Data

Základem pro hodnocení byla terénní práce, resp. fotodokumentace jednotlivých objektů pořízená přímo v terénu.

Metody

Současný stav a aktuální využití zemědělských objektů bylo zjišťováno metodou přímého pozorování v terénu. Byla pořízena fotodokumentace zemědělských objektů a na jejím základě byly jednotlivé objekty zařazeny do typů podle současného fyzického stavu objektu a podle jeho současného využití.

Stav (před lomítkem)
A – opravené, po rekonstrukci
B – zanedbalé, ale používané
C – zchátralé (abrobrownfield)

Využití (za lomítkem)
A – pro zemědělství
B – pro jiné účely (výroba, obchod, rekreace a služby, obecní využití apod.)
C – nevyužito

Výsledky

Lokalita

Místo

Číslo fotografie

Stav / způsob využití

Současnost

Minulost

Popis

Starý Hrozenkov – sever

Starý Hrozenkov – sever

1

C/C

agrbrownfield

bývalé centrum sadařství

mimo intravilán obce směrem na Žítkovou v bývalých sadech

Starý Hrozenkov

Starý Hrozenkov – centrum

2, 3

B/B

obecní areál

bývalý zemědělský objekt

 

Starý Hrozenkov

Starý Hrozenkov – jih

4, 5, 6

A/A

CS Farma Starý Hrozenkov, ekologické hospodářství

bývalý areál JZD

seník, dílny, sklady, stáje

Vyškovec

 

7, 8

B/A

CS Farma Starý Hrozenkov, ekologické hospodářství

bývalý areál JZD

seník, dílny, sklady, stáje

Žítková

Žítková – centrum

9, 10

B/A

zemědělec Lebánek Vojtěch

kravín JZD

kravín

Žítková

Žítková – jih

11, 12, 13

B/A–B

smíšený provoz několik subjektů

bývalý rozsáhlý areál JZD

sklady, kravíny, seníky a dílny

 

Foto 01
Foto 01
Foto 02
Foto 02
Foto 03
Foto 03
Foto 04
Foto 04
Foto 05
Foto 05
Foto 06
Foto 06
Foto 07
Foto 07
Foto 08
Foto 08
Foto 09
Foto 09
Foto 10
Foto 10
Foto 11
Foto 11
Foto 12
Foto 12
Foto 13
Foto 13