Boletice Klet

Milovicko je území nezasažené chemizací a je významné výskytem chráněných druhů rostlin, obojživelníků, hmyzu a pavouků. proto zde byly vyhlášeny dvě přírodní rezervace – Traviny a pod Benáteckým vrchem. To utlumuje zemědělské využití krajiny.

Zemědělské využití krajiny